3D geometria


Správna geometria kolies zabezpečuje bezpečnú jazdu, presné riadenie vozidla a správne opotrebenie pneumatík. Nesprávna geometria má za následok vo väčšine prípadov zhoršenie jazdných vlastností vozidla, zníženie bezpečnosti jazdy najmä v kritických situáciách, zvýšené opotrebenie podvozkových dielov, nadmerné opotrebenie pneumatík alebo ich celkovú deštrukciu a vyššiu spotrebu paliva.


Čo získate ak budete mať správnu geometriu kolies vozidla?

- vyššiu bezpečnosť jazdy vozidla najmä v kritických situáciách
- presnejšie a jednoduchšie prejazdy zatáčkami
- lepšie ovládanie a riadenie vozidla
- nižšiu spotrebu paliva
- nižšie a rovnomerné opotrebenie pneumatík
- správne brzdenie vozidla (ale to je podmienené aj stavom Vašich bŕzd)


Dezinfekcia ozónom

Správne nastavená geometria kolies Vám šetrí iné náklady na vozidlo.


Kedy kontrolovať nastavenie geometrie kolies vozidla?

- bežne aspoň raz ročne
- po každej výmene pneumatík
- pri výmene niektorej súčasti podvozku
- ak máte nadmerné alebo nepravidelné opotrebenie pneumatík
- ak vozidlo do niečoho narazilo, alebo prešlo veľkou dierou
- ak máte pocit, že vozidlo nereaguje presne na riadenie, alebo odozvy na riadenie sú veľmi pomalé
- ak pri brzdení vozidla máte pocit vybočenia z brzdnej stopy


Prečo 3D technológia?

- najmodernejšia technológia počítačového systému zameriavania geometrie kolies v súčasnosti
- 3D geometria používa kamerovú technológiu neustáleho snímania a podrobné počítačové vyhodnocovanie
- 3D geometria meria veľmi presne aj polohy kolies voči všetkým osiam vozidla
- 3D technológia používa 4-kamerový systém, ktorý vyhodnocuje SW v počítači, čím sú eliminované možné chyby merania
- výstup merania geometrie náprav je digitálne zobrazenie presnej polohy jednotlivých kolies voči sebe a voči celkovým osiam vozidla
- 3D geometria meria okrem základných hodnôt (zbiehavosť, záklon, odklon) aj uhol jazdnej osi, rolovaciu kompenzáciu a uhol natočenia volantu. Najmä tieto tri posledné parametre sú pri najmodernejších vozidlách veľmi dôležité, pretože sa podľa nich riadi množstvo elektronických systémov (ABS, ESP, VSC, TRC, EBD, ...)
- 3D geometria rešpektuje konštrukčné usporiadanie podvozku, teda všetky namerané hodnoty sú porovnávané s hodnotami stanovenými výrobcom vozidla.


Copyright © 2017 JORAS. Všetky práva vyhradené. Designed by PEGAZ s.r.o.